суббота, 20 ноября 2010 г.

3.klass

Täida lüngad
RÕÕMUS TIIT.
Nutma, isaga, hilines, rõõmus, pahandas,  meel, hommikul, magasin, neljandal.
        Igal hommikul 1 ................................ Tiit kooli. Ta tuiskas klassi sisse ning ütles rõõmsa näoga: „Palun vabandust, et hilinesin, ma 2 ......................... sisse”. Õpetaja 3 ........................... temaga, aga Tiit oli ikka rõõmsa näoga. Kui ta halva hinde sai, ta ei hakanud 4 ......................... . Tiit oli väga 5 .....................  poiss ja klassikaaslased kadestasid teda. Aga ühel 6 ................................... oli Tiit mossis. Tuli välja, et õpetaja rääkis Tiidu 7 ....................... . Tiit mossitas teisel ja kolmandal päeval, aga 8 ................................  päeval ta enam ei mossitanud. Ta oli jälle rõõmus. Kõigil oli hea 9 ......................... – Tiit oli jälle Tiit.

Комментариев нет:

Отправить комментарий