суббота, 20 ноября 2010 г.

9.klass

 ankeet
1. Nimi

2. Kodune aadress
3. Rahvus

4. Milliseid õppematerjale te eesti keele õppimisel kasutate?

5. Mitu tundi nädalas te kodus iseseisvalt eesti keelt õpite?

6. Milline osa päevast teile õppimiseks kõige paremini sobib? Miks?7. Kuidas teile meeldib õppida (kus? kellegagi koos? jne)


8. Mis on keeleõppimise juures teie arvates kõige raskem? Miks?

9. Miks te eesti keelt õpite?

10. Allkiri ja kuupäev

Комментариев нет:

Отправить комментарий